DSC08315 -kNudimo konsultanske usluge iz oblasti poslovnog prava, prava , nekretnina i intelektualne svojine.
Pored pravnih pitanja pružamo i usluge iz inženjeringa, arhitekture i građevinarstva. Naši savremeno obučeni kadrovi kao i njihovo dugoročno iskustvo pružiće vam savremen pristup sagledavanju problema i pomoćiće vam da riješite isti. Vaša vizija sa nama postaje stvarnost.