cccc dddddddd sssssssssss ssssssssssssssssssssssssssss viber_image_2019-11-05_20-20-59ddd viber_image_2019-11-05_20-21- d viber_image_2019-11-05_20-21-09ss viber_image_2019-11-05_20-21-10dd viber_image_2019-11-05_20-21-ss

10897004_599568476811133_4015630586108697459_n

Opšte

Kompanija posjeduje neophodne ljudske ljudske resurse i tehničke kapacitete za izvodjenje kompletnih  gradjevisnih radova, sprovodjenja stručnog nadzora, te pružanja usluga inžinjeringa i kaonsaltinga, kao  i pravne usluge iz domena građevinarstva i imovinsko-pravnih odnosa. Osnovna djelatnost firme je građevinarstvo- izgradnja objekata visokogradnje i niskogradnje. Posjedujemo svoju opremu i ljudske resurse, i njegujemo dobre poslovne odnose sa drugogodišnjim saradnicima. Tokom dvadeset godina postojanja izgradili smo veliki broj objekata integrisaih u urbani milje grada.