pravo-studije-fb

Pravne usluge

Naša kompanija pruža širok spektar pravnih uluga iz oblasti poslovnog konsaltinga namenjenih stranim klijentima i njihovim podružnicama u regionu. Među njima su i usluge koje se odnose na pitanja iz oblasti poslovnog prava, radnog prava, finansiranja, nekretnina i intelektualnog vlasništva. Pružamo izradu svih vrsta ugovora.