ana2

Opšte

Projektni biro  u sklopu kompanije je tehnički i kadrovski osposobljen da arhitektonske objekte razradi od nivoa idejnih rješenja do glavnih izvođačkih projekata. Projekti se rade u licenciranim programskim paketima, koristeći savremena rješenja i  poštujući pravila struke bez obzira da li je riječ o nisko ili visokogradnji.

Glavni i odgovorni arhitekta

Mst Ana Milinić