1000inestox400

Opis projekta

Lokacija:   Đenovići, 31000 Herceg Novi
Spratnost objekta: 4 etaže
Bruto površina: 1620 m2
Godina izgradnje:   2010
Projektant i izvođač:   MEGATRON D.O.O.

Detaljnije