Igalo

Opis projekta

Lokacija:   Igalo
Spratnost objekta: 4 etaže
Bruto površina: 1200 m2
Godina izgradnje:   2007
Projektant i izvođač:   MEGATRON D.O.O.

Detaljnije