Karača

Opis projekta

Lokacija:   Karača, 31000 Herceg Novi
Spratnost objekta: 6 etaža
Bruto površina: 1400 m2
Godina izgradnje:   2000
Projektant i izvođač:   MEGATRON D.O.O.

Detaljnije